تاریخچه پیتزا
فست فود 20 | بهترین فست فود در کرج | بهترین فست فود در تهران | فست فود در کرج | فست فود در تهران مورخان و كارشناسان مهد اصلي پيتزا را در منطقه ناپل در جزيره سيسيل ايتاليا كه داراي مردمي خونگرم و خوش قريحه است مي دانند . مي گويند كه (امبرتو) پادشاه وقت ايتاليا و همسرش در سال 1889 ميلادي هنگامي كه تصميم به يك سفر سراسري در قلمرو حكومت خود گرقته بودند مشاهده كردند كه مردم فقير ناپل در دستان خود نان ضخيمي دارند كه بر آن اندكي گوجه فرنگي و پنير است . ملكه به ملازمان خود دستور داد تا تكه اي از آن غذا را برايش بياورند و پس از خوردن آن احساس كرد از اين غذاي ناشناخته كه به پيتزا شهرت داشت خوشش آمده . اين پيتزا استانداردي را تعيين كرد كه تا به امروز در سراسر جهان در پيتزاها وجود دارد.