تاریخچه‌ فست فود-1
فست فود 20 | بهترین فست فود در کرج | بهترین فست فود در تهران | فست فود در کرج | فست فود در تهران تاریخچه مصرف غذاهای فوری قرن ها قدمت دارد. در روم باستان دکه‌های فروش نان و زیتون وجود داشته‌اند. در شرق آسیا مغازه‌هایی بوده‌اند که رشته فرنگی آماده می‌فروختند. در خاورمیانه از سال‌های دور دکه‌های فروش فلافل دایر بوده‌اند. در کشورهای غرب افریقا نیز از قدیم بروشت می‌فروختند که نوعی کباب چوبی است. منبع: همشهری آنلاین